Door weven ontstaat een product waarbij draden elkaar kruisen. Losse draden vormen zich meer en meer vanuit een bepaald ritme tot een gelijkmatig patroon.
Als je de geweven stof op het weefgetouw bekijkt, met verschillende kleuren wol, zie je ook een evenwichtig patroon. Zo is het ook met ons leven; allemaal verlangen we naar ritme, structuur en vooral een stevige basis. Door het leven zelf kunnen we te maken krijgen met ‘storingen’ of verstoringen welke ons uitnodigen om onze eens vaste patronen te gaan versterken. Soms heb je hier hulp bij nodig. Ik kan je met oprechte aandacht helpen om ‘de draad in jouw leven’ weer op te pakken en je leven te herschikken.
Kijk hoe prachtig kleuren ook joúw leven weer kunnen sieren …

Veel mensen kijken er weer naar uit of zijn bezig met de voorbereidingen om de Carnavalsdagen voor 100% te laten slagen! Hoezo laten slagen? Wat wordt er dan zoal verwacht? Wordt er überhaupt wat verwacht? Eigenlijk hoeft er niet zoveel te gebeuren en toch bereiden we ons hierop voor ….

We gaan vaak verkleed de deur uit, om juist voor een paar dagen die andere persoon te worden die je misschien graag zou willen zijn, of juist niet? Och, als dit voor een paar dagen is kan het nog wel maar al die andere 361 …. ben ik toch wel liever zoals ik ben. Maar ben je dán wel die je bent? Die Carnavalsdagen zullen in ieder geval anders verlopen …. Dan mogen de grenzen vervagen, dan kunnen de remmen los. We gaan het liefst juist ándere dingen doen, ons ontspannen, plezier maken, zingen en dansen waar de biertjes ons hierbij zullen helpen …

We kunnen voor enkele dagen onze zorgen, ons verdriet, onze sleur vergeten en ons zelfs van de sleur los maken. We gaan onze accu’s weer opladen. Althans zo geldt dat voor velen. Sommigen van ons laten dit traditionele feest aan hen voorbij gaan, zij gaan liever een paar dagen weg voor een mini-vakantie in binnen- of buitenland. Om dáár alles achter zich te kunnen laten, zij het op sportief- of cultureel gebied. Hoe het ook zij, wat je ook gaat doen …. vergeet niet om er een paar plezierige dagen van te maken, je zorgen te vergeten en samen of alleen heerlijke dagen te creëeren zodat je jezelf kunt zijn. En dat laatste kun je maar het beste zelf doen! 

Want als je dit zelf niet doet wie doet het dan?