Beste mensen, onlangs besloot ik mijn praktijk na 15 jaar te beeindigen en ga ik met ingang van 1 januari 2020 van mijn pensioen genieten. Ik bedank iedereen die de afgelopen 20 jaar vertrouwen in mij had en/of interesse heeft getoond in het mooie vak van psychosynthese en die ik op een of andere wijze terzijde heb mogen staan. Zonder jullie had ik dit vak uiteraard niet kunnen uitoefenen.
Ik wens elke lezer een gezonde toekomst toe.

met vriendelijke groet, Bertine

verlies

Verlies

wanorde

Alles is moeilijk

piekeraar

Tijd voor jezelf

hot air 500

Werk aan een nieuwe balans

Psychosynthese

     Roberto Assagioli, de grondlegger van psychosynthese ging er van uit dat mensen met moeilijkheden niet ziek zijn maar wel degelijk iemand nodig hebben die met hen 'mee loopt'. Je hebt dan een tijdje iemand nodig om te leren zien wat er met jezelf gebeurt in de context van jouw leven. Zeker wanneer je het moeilijk hebt verdien je echte aandacht en respect. Psychosynthese heeft als doel jezelf beter te leren kennen en lichaam, gevoel en denken samen te voegen in een nieuwe balans. Op basis van ontdekte kwaliteiten leer je het beste uit jezelf te halen en dit in te zetten voor je zelf en anderen. Zo creëer je een heldere relatie met jezelf en ook met je omgeving.

Assagioli miste iets

     Roberto Assagioli (Italië, 1888-1974) was psychiater en een tijdgenoot van Freud en Jung. Hoe meer hij zich verbond met de praktijk des te meer merkte hij dat hij iets miste. Hij onderzocht dit en stelde vast dat dit het transpersoonlijke of spirituele was dat hij nodig vond om aan de begeleiding van zijn patiënten toe te voegen.
     Assagioli gebruikte hiervoor de volgende metafoor: psychoanalyse houdt zich bezig met de kelder van een gebouw terwijl psychosynthese zich richt op het hele bouwwerk; dus inclusief de kelder, de begane grond én de bovenverdieping.